Konferencje
Zarejestruj się


PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA - NOWE SPOJRZENIE NA AUTYZM
Wykładowca:
    15 czerwca 2019

Biblioteka Uniwersytecka UWM ul. Michała Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn
    120.00 zł

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA - NOWE SPOJRZENIE NA AUTYZM

120,00 PLN

Produkt już nie będzie sprzedawany

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w multidyscyplinarnej konferencji naukowej, organizowanej przez Zespół Biochemii Medycznej Katedry Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), ALAB laboratoria oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Celem konferencji jest przedstawienie i uporządkowanie aktualnego stanu wiedzy na temat autyzmu. Wydarzenie jest przygotowane zarówno dla szerokiego grona medycznego, a także dla osób zainteresowanych tematyką autyzmu.
Zaproszeni prelegenci to uznani eksperci, uwzględniający w swojej praktyce osiągnięcia naukowe dotyczące autyzmu. Konferencja organizowana jest przez: Zespół Biochemii Medycznej Katedry Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM), ALAB laboratoria oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

Liczba miejsc ograniczona !

 

AGENDA SPOTKANIA

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 - 09:10 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

09:10 - 09:50
Interdyscyplinarny proces diagnostyczno-rehabilitacyjno-edukacyjny w autystycznym spektrum zaburzeń - protokół postępowania.

dr Małgorzata Moszyńska

09:50 - 10:30 Diagnostyka laboratoryjna - możliwości i perspektywy.

lek. med. Agata Strukow

Przerwa (10:30-10:40)

10:40 - 11:20 Biologicznie aktywne składniki żywności.

dr hab. Beata Jarmołowska

11:20 - 12:00 Problemy żywieniowe i kliniczne u dzieci ze spektrum autystycznym.

                                 prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski

Panel dyskusyjny i spotkanie z rodzicami (12:00-12:30)

12:30 - 13:10 Jak nakarmić melancholijne mikroby czyli żywienie w zaburzeniach funkcji mózgu.

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

13:10 - 13:50 Oś jelitowo-mózgowa.

                                Gość na zaproszenie prof. dr hab. Elżbiety Kostyry 

                                 dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska

Lunch (13:50-14:20)

14:20 - 15:00 Terapia żywieniowa u dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

dr Barbara Chwała

15:00 - 15:40 Czy dysbioza jelitowa ma wpływ na zaburzenia funkcji mózgu?

                                 dr hab. n. med. Dorota Waśko – Czopnik

15:40 - 16:20 Aspekty schorzeń autystycznych z punktu widzenia psychiatrii.

                                 lek. Tomasz Cieśliński

Panel dyskusyjny i spotkanie z rodzicami (16:20- 16:50)

16:50 - 17:05
Badanie aktywności kory mózgowej w bliskiej podczerwieni u dzieci z autyzmem i zaburzeniami psychologicznymi.

Reprezentant Shimadzu - Paweł Kostyra

17:05                   Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Prelegenci:

 

dr n. społ. Małgorzata Moszyńska, dr n. społ. Małgorzata Moszyńska, pedagog specjalny, logopeda, wykładowca akademicki. Absolwentka logopedii, terapii Autyzmu, oraz pedagogiki specjalnej. Specjalizuje się w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie, interdyscyplinarnej diagnostyki oraz terapii Autystycznego Spektrum Zaburzeń. Jest członkiem Zespołu Specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Obecnie prowadzi Zespół Diagnostyki Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. 

 

lek. med. Agata Strukow, dyrektor ds. marketingu medycznego ALAB laboratoria. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, oraz studiów podyplomowych Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Psychologii biznesu dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM - biolog, biochemik, czynny nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują biologiczną rolę peptydów opioidowych w mleku kobiecym i produktach mleczarskich oraz ich udział w procesach patologicznych. Od wielu lat bada tematykę autyzmu, alergii oraz nowotworów. Autorka licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Prywatnie miłośniczka kotów i dekorowania wnętrz.

 

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, biochemik i specjalista z dziedziny żywienia człowieka, wykwalifikowany specjalista z dziedziny nutrigenomiki i nutrigenetyki, dziedzin nauki związanych z procesem indywidualizacji żywienia człowieka do jego predyspozycji genetycznych. W 1989 roku została absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek “Biologia molekularna”. W 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku “Technologia Żywności i Żywienia Człowieka” w ZUT Szczecin – specjalizacja – Żywienie człowieka. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jako naukowiec współpracuje z ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych związanych z problematyką żywienia człowieka, opublikowanych w prestiżowych czasopismach brytyjskich i amerykańskich. Za swoje osiągnięcia naukowe została wyróżniona prestiżowymi nagrodami między innymi Nagrodą Ministra Zdrowia. Jest członkiem komisji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego pracującego nad tworzeniem nowych ram kształcenia dla studentów dietetyki.

 

 

Dr n.med Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz rodzinny z wieloletnią praktyką.  w wykrywaniu i leczeniu chorób współistniejących ze spektrum autyzmu, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w wykrywaniu i leczeniu chorób współistniejących ze spektrum autyzmu (ASD), ze szczególnym uwzględnieniem osi żołądkowo-jelitowej a także wpływem infekcji ogólnoustrojowych na funkcjonowanie mózgu u dzieci z ASD. Pracowała jako specjalista do spraw autyzmu w Breakspear Medical Group i Autism Treatment Trust w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w USA ( w tym Autism Research Institute) i w Europie. Wykładowca na wielu międzynarodowych konferencjach, poświęconych tematyce autyzmu.Obecnie prowadzi Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana w Piasecznie.

 

prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, jest absolwentem i długoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w której pełnił wiele funkcji, m.in. dziekana wydziału lekarskiego, prorektora ds. klinicznych oraz członka Senatu uczelni. W latach 1990-2014 kierował Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UMB.  Posiada specjalizacje w dziedzinie pediatrii, alergologii, gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej. Swoje główne zainteresowania kliniczne i naukowe skupił na chorobach wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i leczenia chorób przewodu pokarmowego, chorób alergicznych, zaburzeń w odżywianiu, chorób metabolicznych. Jako pierwszy w Polsce zajął się problematyką rozpoznawania i leczenia stanów nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży. Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny pediatrii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej, które ukazały się w polskich oraz zagranicznych czasopismach medycznych, a także 3 monografii poświęconych alergii i nietolerancji pokarmowej oraz kilku rozdziałów w podręcznikach pediatrii dla studentów kierunku medycznych. Od roku 1999 jest członkiem z wyboru Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Za dotychczasową pracę został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Zdrowia, a także honorowym członkostwem towarzystw naukowych oraz „Orderem Uśmiechu” przyznanym mu przez dzieci polskie.

 

dr Barbara Chwała, lekarz, specjalista w zakresie pediatrii, dermatolog; absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, ukończone studia podyplomowe " Organizacja i zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej ", zastępca dyrektora d/s lecznictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, od kilku lat współpracuje z Zespołem Biochemii Medycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, członek zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek zespołu orzekającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Zawodowej w Olsztynie, prelegentka na "Warsztatach epikrytycznych" dla lekarzy pediatrów z Województwa Warmińsko - Mazurskiego, szkoleniach Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wykładowca na kursach w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, współautorka prac naukowych, autorka rozdziału pracy zbiorowej pod redakcją Macieja Kaczmarskiego i Krystyny Piskorz - Ogórek "Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne".

 

 

dr hab. n. med. Dorota Waśko – Czopni, swoją karierę zawodową rozpoczęła we wrocławskiej Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, gdzie wciąż jest adiunktem. Laureatka na międzynarodowym Kongresie UEGW, odbywającym się w Genewie (Best Abstracts Award). W 2003 roku obroniła doktorat, a praca doktorska została uhonorowana Nagrodą Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2004 roku została wyróżniona Nagrodą Indywidualną III stopnia, przyznaną przez Rektora Akademii medycznej za istotne i kreatywne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. W 2007 roku zakończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Żywności o profilu Żywienie a Zdrowie, uzyskując uprawnienia konsultanta żywieniowego. Uhonorowana Nagrodą Indywidualną I stopnia, przyznawaną przez Rektora Akademii Medycznej za ważne i twórcze dokonania w pracy naukowej, III nagrodą Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac dotyczących refluksowej choroby przełyku, a także Nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Wrigley Oral Healthcare Programs 2008 za cykl prac opisujących zagadnienie biochemii śliny u chorych ciepriących na chorobę refluksową przełyku. Od wielu lat udziela porad jako gastrolog. Jest także autorką i współautorką wielu publikacji medycznych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych (86), tłumaczką rozmaitych pozycji wydawniczych z dziedziny gastroenterologii, współautorką rozdziałów w książce o tematyce żywieniowej, autorką rozdziałów w podręcznikach i unikalnego na rynku europejskim „Atlasu manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości”.

 

lek. Tomasz Cieśliński, specjalista psychiatrii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Centrum Diagnostyki, Leczenia i Terapii Autyzmu w Olsztynie.

Opis wydarzenia:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w multidyscyplinarnej konferencji naukowej, organizowanej przez Zespół Biochemii Medycznej Katedry Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), ALAB laboratoria oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Celem konferencji jest przedstawienie i uporządkowanie aktualnego stanu wiedzy na temat autyzmu. Wydarzenie jest przygotowane zarówno dla szerokiego grona medycznego, a także dla osób zainteresowanych tematyką autyzmu.
Zaproszeni prelegenci to uznani eksperci, uwzględniający w swojej praktyce osiągnięcia naukowe dotyczące autyzmu. Konferencja organizowana jest przez: Zespół Biochemii Medycznej Katedry Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM), ALAB laboratoria oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

Liczba miejsc ograniczona !

 

AGENDA SPOTKANIA

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 - 09:10 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

09:10 - 09:50
Interdyscyplinarny proces diagnostyczno-rehabilitacyjno-edukacyjny w autystycznym spektrum zaburzeń - protokół postępowania.

dr Małgorzata Moszyńska

09:50 - 10:30 Diagnostyka laboratoryjna - możliwości i perspektywy.

lek. med. Agata Strukow

Przerwa (10:30-10:40)

10:40 - 11:20 Biologicznie aktywne składniki żywności.

dr hab. Beata Jarmołowska

11:20 - 12:00 Problemy żywieniowe i kliniczne u dzieci ze spektrum autystycznym.

                                 prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski

Panel dyskusyjny i spotkanie z rodzicami (12:00-12:30)

12:30 - 13:10 Jak nakarmić melancholijne mikroby czyli żywienie w zaburzeniach funkcji mózgu.

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

13:10 - 13:50 Oś jelitowo-mózgowa.

                                Gość na zaproszenie prof. dr hab. Elżbiety Kostyry 

                                 dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska

Lunch (13:50-14:20)

14:20 - 15:00 Terapia żywieniowa u dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

dr Barbara Chwała

15:00 - 15:40 Czy dysbioza jelitowa ma wpływ na zaburzenia funkcji mózgu?

                                 dr hab. n. med. Dorota Waśko – Czopnik

15:40 - 16:20 Aspekty schorzeń autystycznych z punktu widzenia psychiatrii.

                                 lek. Tomasz Cieśliński

Panel dyskusyjny i spotkanie z rodzicami (16:20- 16:50)

16:50 - 17:05
Badanie aktywności kory mózgowej w bliskiej podczerwieni u dzieci z autyzmem i zaburzeniami psychologicznymi.

Reprezentant Shimadzu - Paweł Kostyra

17:05                   Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Prelegenci:

 

dr n. społ. Małgorzata Moszyńska, dr n. społ. Małgorzata Moszyńska, pedagog specjalny, logopeda, wykładowca akademicki. Absolwentka logopedii, terapii Autyzmu, oraz pedagogiki specjalnej. Specjalizuje się w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie, interdyscyplinarnej diagnostyki oraz terapii Autystycznego Spektrum Zaburzeń. Jest członkiem Zespołu Specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Obecnie prowadzi Zespół Diagnostyki Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. 

 

lek. med. Agata Strukow, dyrektor ds. marketingu medycznego ALAB laboratoria. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, oraz studiów podyplomowych Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Psychologii biznesu dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM - biolog, biochemik, czynny nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują biologiczną rolę peptydów opioidowych w mleku kobiecym i produktach mleczarskich oraz ich udział w procesach patologicznych. Od wielu lat bada tematykę autyzmu, alergii oraz nowotworów. Autorka licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Prywatnie miłośniczka kotów i dekorowania wnętrz.

 

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, biochemik i specjalista z dziedziny żywienia człowieka, wykwalifikowany specjalista z dziedziny nutrigenomiki i nutrigenetyki, dziedzin nauki związanych z procesem indywidualizacji żywienia człowieka do jego predyspozycji genetycznych. W 1989 roku została absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek “Biologia molekularna”. W 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku “Technologia Żywności i Żywienia Człowieka” w ZUT Szczecin – specjalizacja – Żywienie człowieka. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jako naukowiec współpracuje z ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych związanych z problematyką żywienia człowieka, opublikowanych w prestiżowych czasopismach brytyjskich i amerykańskich. Za swoje osiągnięcia naukowe została wyróżniona prestiżowymi nagrodami między innymi Nagrodą Ministra Zdrowia. Jest członkiem komisji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego pracującego nad tworzeniem nowych ram kształcenia dla studentów dietetyki.

 

 

Dr n.med Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz rodzinny z wieloletnią praktyką.  w wykrywaniu i leczeniu chorób współistniejących ze spektrum autyzmu, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w wykrywaniu i leczeniu chorób współistniejących ze spektrum autyzmu (ASD), ze szczególnym uwzględnieniem osi żołądkowo-jelitowej a także wpływem infekcji ogólnoustrojowych na funkcjonowanie mózgu u dzieci z ASD. Pracowała jako specjalista do spraw autyzmu w Breakspear Medical Group i Autism Treatment Trust w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w USA ( w tym Autism Research Institute) i w Europie. Wykładowca na wielu międzynarodowych konferencjach, poświęconych tematyce autyzmu.Obecnie prowadzi Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana w Piasecznie.

 

prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, jest absolwentem i długoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w której pełnił wiele funkcji, m.in. dziekana wydziału lekarskiego, prorektora ds. klinicznych oraz członka Senatu uczelni. W latach 1990-2014 kierował Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UMB.  Posiada specjalizacje w dziedzinie pediatrii, alergologii, gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej. Swoje główne zainteresowania kliniczne i naukowe skupił na chorobach wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i leczenia chorób przewodu pokarmowego, chorób alergicznych, zaburzeń w odżywianiu, chorób metabolicznych. Jako pierwszy w Polsce zajął się problematyką rozpoznawania i leczenia stanów nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży. Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny pediatrii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej, które ukazały się w polskich oraz zagranicznych czasopismach medycznych, a także 3 monografii poświęconych alergii i nietolerancji pokarmowej oraz kilku rozdziałów w podręcznikach pediatrii dla studentów kierunku medycznych. Od roku 1999 jest członkiem z wyboru Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Za dotychczasową pracę został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Zdrowia, a także honorowym członkostwem towarzystw naukowych oraz „Orderem Uśmiechu” przyznanym mu przez dzieci polskie.

 

dr Barbara Chwała, lekarz, specjalista w zakresie pediatrii, dermatolog; absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, ukończone studia podyplomowe " Organizacja i zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej ", zastępca dyrektora d/s lecznictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, od kilku lat współpracuje z Zespołem Biochemii Medycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, członek zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek zespołu orzekającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Zawodowej w Olsztynie, prelegentka na "Warsztatach epikrytycznych" dla lekarzy pediatrów z Województwa Warmińsko - Mazurskiego, szkoleniach Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wykładowca na kursach w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, współautorka prac naukowych, autorka rozdziału pracy zbiorowej pod redakcją Macieja Kaczmarskiego i Krystyny Piskorz - Ogórek "Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne".

 

 

dr hab. n. med. Dorota Waśko – Czopni, swoją karierę zawodową rozpoczęła we wrocławskiej Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, gdzie wciąż jest adiunktem. Laureatka na międzynarodowym Kongresie UEGW, odbywającym się w Genewie (Best Abstracts Award). W 2003 roku obroniła doktorat, a praca doktorska została uhonorowana Nagrodą Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2004 roku została wyróżniona Nagrodą Indywidualną III stopnia, przyznaną przez Rektora Akademii medycznej za istotne i kreatywne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. W 2007 roku zakończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Żywności o profilu Żywienie a Zdrowie, uzyskując uprawnienia konsultanta żywieniowego. Uhonorowana Nagrodą Indywidualną I stopnia, przyznawaną przez Rektora Akademii Medycznej za ważne i twórcze dokonania w pracy naukowej, III nagrodą Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac dotyczących refluksowej choroby przełyku, a także Nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Wrigley Oral Healthcare Programs 2008 za cykl prac opisujących zagadnienie biochemii śliny u chorych ciepriących na chorobę refluksową przełyku. Od wielu lat udziela porad jako gastrolog. Jest także autorką i współautorką wielu publikacji medycznych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych (86), tłumaczką rozmaitych pozycji wydawniczych z dziedziny gastroenterologii, współautorką rozdziałów w książce o tematyce żywieniowej, autorką rozdziałów w podręcznikach i unikalnego na rynku europejskim „Atlasu manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości”.

 

lek. Tomasz Cieśliński, specjalista psychiatrii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Centrum Diagnostyki, Leczenia i Terapii Autyzmu w Olsztynie.