zdjecie_aktualnosci

Prof. Marios Hadjivassiliou to ceniony neurolog i naukowiec zajmujący się problematyką celiakii i nadwrażliwości na gluten u osób z objawami neurologicznymi. Wspólnie z profesorem Davidem Sandersem – gastroenterologiem, stworzył przy Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii Institute of Gluten - Related Disorders. Instytut jest nie tylko cenionym na świecie ośrodkiem naukowo - badawczym, ale także centrum diagnostycznym dla pacjentów z celiakią i nadwrażliwością na gluten. Dzięki swojej pasji i pracy zyskał międzynarodowe uznanie. Profesor opisał i udokumentował licznymi badaniami ataksję glutenową oraz wyjaśnił, że przyczyną wielu przypadków neuropatii jest nietolerancja glutenu.

 

Dr Shérine Khater, Hôpital Européen Georges Pompidou, specjalista w zakresie hepato-gastroenterologii oraz endoskopii przewodu pokarmowego. Wspólnie z prof. Christophe Cellierm zaangażowana w badania kliniczne związane z celiakią. Kieruje projektem CELAC (Centre national Expert des Lymphomes Associés à la maladie Coeliaque).

Prof. Christophe Cellier, jest kierownikiem Department of Gastroenterology and Digestive Endoscopy, European Georges Pompidou Hospital oraz członkiem INSERM U 989 Research Unit in Intestinal Immunology w Paryżu we Francji. Od dwudziestu lat zaangażowany w badania klinicze związane z celiakią, jest koordynatorem francuskiej organizacji dla pacjentów w powikłaniami złośliwymi. Był Prezesem French Digestive Endoscopy Society (SFED), obecnie Prezes French Celiac Disease Study Group (GERMC). Jest autorem ponad 100 artykułów na temat celiakii, opublikowanych w recenzowanych czasopismach.

 

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska, pediatra, immunolog –  po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku  rozpoczęła pracę w I Klinice Chorób Dzieci w Białymstoku, a następnie podjęła studia doktorskie na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz pracowała w Zakładzie Immunologii Czeskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku zatrudniona jest w Zakładzie Patologii Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie, gdzie od 2002 roku kieruje Pracownią Immunologii.  Od 2014 roku pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Jest członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jej  główne zainteresowania naukowe związane są z immunologią błon śluzowych, patofizjologią chorób układu pokarmowego i chorób o podłożu alergicznym oraz znaczeniem mikrobioty jelitowej w rozwoju przewlekłych chorób nieinfekcyjnych. Ma również duże osiągnięcia związane z zastosowaniem probiotyków w leczeniu i profilaktyce alergii pokarmowej u dzieci (jest współautorką patentu) oraz z wprowadzaniem nowych metod diagnostycznych w gastroenterologii, hepatologii i onkologii dziecięcej. Jest autorką i współautorką 165 publikacji międzynarodowych i krajowych o łącznym „impact factor” 207,793, które są licznie cytowane (Indeks Cytacji=2156).

 

Dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof. CM UMK, specjalista pediatrii, alergologii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, kierownik Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, od lat szczególnie zainteresowana zawodowo gastroenterologią dziecięcą, a zwłaszcza epidemiologią, obrazem klinicznym, zasadami diagnozowania i leczenia celiakii.

 


Dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM  kieruje Kliniką Pediatrii, Gastrologii i Żywienia Dzieci CM UWM w Olsztynie. Jej główne zainteresowania kliniczne i badawcze  dotyczą chorób zależnych od diety: alergii na pokarm, choroby trzewnej i nietolerancji pokarmowych, ze szczególnym uwzględnieniem FODMAP. Jest autorem licznych  publikacji i rozdziałów w podręcznikach dotyczących tej  problematyki. W latach 2012-2016 była przewodniczącą Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiŻD , obecnie pełni funkcję sekretarza.

 

Dr Sławomir Laber, ginekolog i położnik. Lekarz praktyk na co dzień prowadzi klinikę niepłodności. Wielokrotnie na terenie województwa lubuskiego wprowadzał nowatorskie metody diagnostyczne i terapeutyczne. Dalej szkoli się w najlepszych ośrodkach na świecie i inwestuje w swoją wiedzę. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych. Prywatnie jest fanem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

 

Grażyna Konińska, Dietetyk, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej to organizacja pożytku publicznego pomagająca osobom na diecie bezglutenowej, jedyna o zasięgu ogólnopolskim i prowadząca wszechstronne działania na rzecz polskich bezglutenowców i ich rodzin. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 4000 członków oraz posiada swoje oddziały w kilkunastu miastach.

Aktywne działania Stowarzyszenia doceniane są nie tylko w Polsce (współpraca z licznymi lekarzami, dietetykami), ale także za granicą (Association of European Coeliac Societies AOECS). Stowarzyszenie skupia osoby z celiakią, alergią na gluten, rodziców chorych dzieci, lekarzy, dietetyków i wszystkie osoby zainteresowane tematyką oraz pracuje nad zwiększeniem świadomości na temat celiakii, poprawą wykrywalności choroby oraz poprawą jakości życia osób na diecie bezglutenowej.