Webinaria
Zarejestruj się


ŁUSZCZYCA CHOROBA O WIELU TWARZACH CZ. II - OKIEM REUMATOLOGA
Wykładowca: prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
    10 kwietnia 2019

    Warszawa
    0.00 zł

ŁUSZCZYCA CHOROBA O WIELU TWARZACH CZ. II - OKIEM REUMATOLOGA

Bezpłatnie

+

 

ZAPROSZENIE - webinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt:.

Łuszczyca choroba o wielu twarzach część II - okiem reumatologa.

Webinarium odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku
strat godzina 18:00

 

Gościem webinarium będzie prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Od 01.06.2009 pełniła obowiązki kierownika Oddziału Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie, a od 01.10.2012 jest Kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Pełni również obowiązki Przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. W czerwcu 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Reumatologii w Warszawie. Zainteresowania badawcze związane są ze specjalizacją oraz miejscem zatrudnienia i dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne.Od 01.01.2013 pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Reumatologii.
Na dorobek naukowy składa się 46 publikacje : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jestem pierwszym autorem pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowałam 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych

Agenda spotkania:
18:00 - 18:05 - powitanie
18:05 - 18:50 - Łuszczyca choroba o wielu twarzach część II - okiem reumatologa
18:50 - 19:20 - pytania do eksperta

Opis wydarzenia:

 

ZAPROSZENIE - webinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt:.

Łuszczyca choroba o wielu twarzach część II - okiem reumatologa.

Webinarium odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku
strat godzina 18:00

 

Gościem webinarium będzie prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Od 01.06.2009 pełniła obowiązki kierownika Oddziału Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie, a od 01.10.2012 jest Kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Pełni również obowiązki Przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. W czerwcu 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Reumatologii w Warszawie. Zainteresowania badawcze związane są ze specjalizacją oraz miejscem zatrudnienia i dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne.Od 01.01.2013 pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Reumatologii.
Na dorobek naukowy składa się 46 publikacje : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jestem pierwszym autorem pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowałam 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych

Agenda spotkania:
18:00 - 18:05 - powitanie
18:05 - 18:50 - Łuszczyca choroba o wielu twarzach część II - okiem reumatologa
18:50 - 19:20 - pytania do eksperta